Dự án xây dựng thành phố Cairo mới

Nhà máy loại là nhà máy trộn nhựa đường LB1500.


TTM là một trong những thương hiệu phổ biến nhất của nhà máy nhựa đường trên thị trường, có các nhà máy ở thành phố Ramadan thứ 10 và thành phố New Cairo.


Văn phòng dịch vụ ở thành phố Cairo.


New Cairo City Construction Project

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật