CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ Phúc Kiến TIETUO

Tầm nhìn của TTM là tạo ra giá trị tối đa cho khách hàng, tăng giá trị thương hiệu bằng sự đổi mới, giành được sự đánh giá của thị trường bằng dịch vụ tốt nhất, giảm chi phí của khách hàng bằng công nghệ hàng đầu và tạo ra lợi ích tốt nhất cho xã hội, nền kinh tế và môi trường.

Về chúng tôi

Phúc Kiến TieTuo Máy móc Công ty TNHH (sau đây gọi là TTM), được thành lập vào tháng 7 năm 2004. Chúng tôi tập trung vào phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ của tất cả các sản phẩm liên quan đến trộn nhựa đường. Các sản phẩm bao gồm thiết bị trộn nhựa đường, Cơ sở tái chế nóng RAP, Cơ sở tái chế lạnh RAP, Thiết bị trộn vữa khô và thiết bị nghiền & sàng RAP.

Chi tiết
CÔNG TY TNHH MÁY Fujian TIETUO