cơ sở rap bitum tại trung quốc

  • Thiết bị Rap Bitum tại Trung Quốc

    Thiết bị Rap Bitum tại Trung Quốc

    Sê-ri RLBZ dành cho cải tạo cơ sở trộn nhựa đường hiện có để lắp đặt cơ sở trộn RAP phụ trợ. Điều này làm tăng hiệu suất của các cơ sở hiện có và giảm đầu tư. Nó bao gồm mẻ lạnh RAP, xử lý lò và xử lý khí thải, trống nhiệt RAP và trộn trước RAP tùy chọn. Dòng RLBE phù hợp cho các cơ sở trộn nhựa đường khác nhau với các kích cỡ và nhãn hiệu khác nhau. Chúng được tùy chỉnh theo yêu cầu. TTM có nhiều kinh nghiệm với hàng trăm trường hợp thành công.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật