tái chế máy nhựa đường

  • Tái chế đường nhựa đường

    Tái chế đường nhựa đường

    Trống nhiệt của RAP: Thiết kế bằng sáng chế (bằng sáng chế số ZL200810189181.1) của mái chèo đàn hồi giải quyết vấn đề RAP dính với trống và mái chèo trong quá trình sưởi ấm. Ngoài ra còn có một số mái chèo có móc để thu thập RAP kích thước lớn từ RAP và làm cho chúng lăn và rơi vào trống với hiệu ứng nhiệt tốt hơn. Do đó, việc gia nhiệt RAP thô / mịn được quản lý tốt để giảm chênh lệch nhiệt độ của RAP mịn sau khi gia nhiệt và ngăn ngừa sự lão hóa bitum của RAP mịn do nhiệt độ quá cao.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật